Oct 17, 2015 Book Presentation: Život za Boga, crkvu i hrvatski narod – Prinosi za životopis svećenika Josipa Gjurana – Dr. Juraj Batelja